Bnnet Vaša cesta do sveta informácií

COVID-19

Z dôvodu vyhlásenie núdzového stavu je od 16.03.2020 do
27.03.2020 budova správy BD U Z A T V O R E N Á.
Stránky budú vybavované podľa požiadaviek nahlásených
telefonicky alebo emailom.
Požiadavky môžete vhodiť aj do s c h r á n k y na bránke BD,
kde uveďte aj svoje tel. číslo prípadne emailovú adresu.

K o n t a k t y
Tech. energetické:
-majster: tel. 0385364621,
0911 272 752 email: majster@ bd-bn.sk
Nájomné: tel. 0385364615 email: uctaren@bd-bn.sk
Bytové: tel. 0385364617, 18
0911 895 776 email: minarik@ bd-bn.sk

Káblová televízia Internet: tel. 0385364631 0911 504 207 email: kancelaria@ bd ts .sk