Bnnet Vaša cesta do sveta informácií

Zmena progranu Discovery

BDTS s.r.o. – Váš telekomunikačný operátor, Vám oznamuje, že od 8.9.2021 program Discovery prechádza z vysielania SD na vysielanie HD. V prípade, že váš prímač tento program nenájde automaticky, prosím prelaďte Váš TV prímač, poprípade SettopBox.

V prípade nejasnosti alebo otázok kontaktujte obchodnú kanceláriu našej spoločnosti na telefónnom čisle 038/5364631, emailom kancelaria@bdts.sk alebo osobne v sídle spoločnosti Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou.