Bnnet Vaša cesta do sveta informácií

Zariadenia

Modemy značky ARRIS a Motorola

Pripravené pre náročné využívanie

Sme pripravení na rýchlosť!

Modemy značky ARRIS poskytujú vysokorýchlostný prístup k dátam do domovov a podnikov účastníkov káblových služieb. Dosahujú rýchlosť vyššiu ako 300 Mbps.

Dokumenty, fotky, filmy...

Dokumenty, fotky, filmy, videá. To všetko prepošlete, stiahnete  cez naše  spoľahlivé zariadenia.