Bnnet Vaša cesta do sveta informácií

Ukončenie vysielania v systéme DVB-T

BDTS s.r.o. oznamuje, že ukončuje vysielanie v systéme DVB-T (terestriál). Abonentom odporúčame preladiť svoje televízne príjimače na systém DVB-C (kábel). V prípade, že TV nemajú systém DVB-C, je nutné si zakúpiť Set-top-box so systémom DVB-C. DVB-C a a analógové vysielanie zostávajú bez zmeny.