Bnnet Vaša cesta do sveta informácií

Markiza vypína službu TELETEXT

Markízatext po štvrťstoročí existencie naplnil svoju historickú úlohu.

Markízatext po štvrťstoročí existencie naplnil svoju historickú úlohu, od začiatku roka 2022 bude teletextové vysielanie slúžiť už len ako platforma na poskytovanie skrytých titulkov pre divákov so sluchovým postihnutím.

Skupina Markíza sa rozhodla k 31. decembru 2021 ukončiť poskytovanie svojej teletextovej služby s názvom Markízatext. Stane sa tak po 25 rokoch jej existencie, diváci ju mohli nepretržite využívať od roku 1997.

„Rušiť alebo redukovať služby je vždy ťažké rozhodnutie. Markízatext si však splnil svoju historickú úlohu a v dnešnej internetovej dobe sa stal už len minimálne využívanou službou, pričom jeho sledovanosť za posledné roky kontinuálne klesá,“ vysvetľuje dôvody tohto kroku Matthias Settele, generálny riaditeľ skupiny Markíza…..https://www.markiza.sk/tlacove-spravy/2043335_era-teletextu-sa-konci-nahradza-ho-hbbtv-epg-ci-internet.