Bnnet Vaša cesta do sveta informácií

Televízia

Digitálna TV

Naši zákazníci nemusia mať žiadny SetTop Box. Stačí, ak Váš televízny príjimač má zabudovaný tuner DVB-C.

V prípade, že Váš TV nemá zmieňovaný DVB-C tuner, je nutné, aby ste si zakúpili SetTop BOX. V opačnom prípade Váš TV bude príjimať len analógové vysielanie.

V prípade rozšírenej TV ponuky vložíte dekódovaciu kartu s modulom priamo do TV.

Celú programovú ponuku nájdete na stránke http://www.bdts.sk/poskytovane-sluzby/